Het Festival van Vlammen

Het Festival van Vlammen luidt een nieuwe cyclus van de reis der Jinai karavanen in. De vorige cyclus wordt afgesloten, door het afweren van schaduwaanvallen en demonstraties van krijgskunst en fysieke en mentale vaardigheden (ook buiten de disciplines van Jindonath).

Opstelling

De fortwagens van de karavaan worden in een grote cirkel opgesteld, waarbinnen één of meerdere vuren gebouwd worden, gedurende de dag, in het licht. De Xi van de karavaan begeleidt de bouw, die volgens oude Jinai traditie, nog overgeleverd uit Jinaigarh, in bepaalde patronen moet gebeuren. Daarmee worden de duisternis, nederlagen en mislukkingen van het afgelopen jaar gevangen in de brandstapels.

Diner

Als de vuren klaar zijn om aangestoken te worden, wordt er uitgebreid gedineerd met traditionele Jinai gerechten, zoals snijbladcurry met kiezelbonen en geroosterde netelvrucht met mammoetyoghurt. In de Vuurmarck karavaan wordt de Krijgsheerschotel geserveerd aan de Jinai die de meeste moed heeft getoond het afgelopen jaar. Geen onverdeeld prettige eer, aangezien het gerecht gekruid wordt met de zelfs voor Jinai hete pepers die ooit aan de rand van de lavapoelen onder de Omloop der Sterren verbouwd werden.

De ceremonie van de schaduwen

Het hoogtepunt van het Festival vindt plaats als enkel nog de sterren zichtbaar zijn. Alle leden van de karavaan verzamelen zich rond de vuren en de Xi en de Qu van de karavaan steken ze gezamenlijk aan. Er wordt gedanst, volgens de Jindonath traditie, waarna de Qu de andere krijgers voorgaat in een serie gesprongen schoppen en slagen door de vlammen heen. De schaduwen die door de technieken geworpen worden, staan symbool voor de gevangen duisternis van het afgelopen jaar. Iedereen werkt samen om de schaduwslagen en -trappen af te weren, zodat de karavaan met een licht gemoed aan de nieuwe cyclus kan beginnen.

Specifieke vieringen

Vooral in de karavaan der Sterren en de Vuurmarck karavaan wordt het Festival van Vlammen uitbundig gevierd. Qu’Mar heeft meerdere keren de Krijgsheerschotel moeten nuttigen. En in de jaren voor de verdwijning van de Vuurmarck, trad hij op als één van de voorgangers in de ceremonie van de schaduwtechnieken. Eén keer in de vijf cycli komen meerdere karavanen bijeen voor een groot Jindonath toernooi. In zeldzame gevallen worden dan ook nieuwe Qu’s of zelfs krijgsmeesters benoemd. Van die laatste rang zijn er slechts enkele handen vol in alle werelden. Qu’Mar Ti-jin is daar één van (al werd hij niet tijdens een Festival van Vlammen tot krijgsmeester benoemd).