Stap in de lucht

De ‘Stap in de lucht’, ook wel ‘De lucht in stappen of lopen’ genoemd, is een manier om een aanval uit te voeren, of om obstakels te overwinnen. Het is een techniek die voor veel verschillende aanvallen gebruikt kan worden, net als ‘Wijken voor de donderslag’ uit de Lege Plaatsen traditie.

De Stap in de lucht wordt uitgevoerd met behulp van de omgeving, zoals een boom, een muur, een andere tegenstander of zelfs een bondgenoot. De techniek bestaat uit een aantal onderdelen (de vier a’s):

  • > De aanloop (met sprong in de richting van de afzetplek);
  • > De afzet (soms te gebruiken als afzonderlijke aanval, bedoeld om hoogte te maken);
  • > De aanzet (van de techniek, in de vlucht);
  • > De aanval (nog in de lucht, of samenvallend met de landing).

 

De aanval kan bestaan uit een stoot, slag, steek, knie, schop of lichaamsbeuk. Eigenlijk wordt de uitvoering van een Stap in de lucht alleen beperkt door de fysieke capaciteiten en de fantasie van de uitvoerder. Als de stap in de lucht gebruikt wordt om bijvoorbeeld een muur te beklimmen, dan worden de aanzet en de aanval vervangen door het vastgrijpen of het springen over het obstakel.

 

Er zijn gevallen bekend van Jinai (meestal met de rang van Qu of krijgsmeester) die deze techniek gebruikten om als het ware tussen twee reusachtige tegenstanders naar boven te klimmen. Dit deden zij door de Stap in de lucht meerdere keren achter elkaar uit te voeren, zich steeds omhoog afzettend, om zo op hoofdhoogte een beslissende slag uit te kunnen delen.

 

Natuurlijk is oefening een grote factor in het goed uitvoeren van deze techniek. In het begin zal een handtechniek het maximaal haalbare resultaat zijn. Bij verdere oefening komen simpele schoppen aan de orde. De echt ingewikkelde en moeilijke uitvoeringen van deze techniek, zoals draaien, dubbele en meervoudige stappen, salto’s en dergelijke komen pas bij voldoende training aan de orde.

Let op: oefen deze techniek bij voorkeur onder kundige leiding en neem geen risico’s, want de kans op blessures bij een verkeerde uitvoering is hoog.

 

Hieronder een stap voor stap doorloop van een Stap in de lucht (links met stoot, rechts met ronde schop).

Aanloop

Deze techniek heeft een aanloop nodig, om voldoende momentum te krijgen. Dit kan een korte aanloop zijn, als er weinig tijd of ruimte is, maar het moet een krachtige beweging zijn, met een flinke sprong, waarbij het been waarmee afgezet gaat worden omhooggegooid wordt.

 


Afzet

De voet wordt op de afzetplek geplaats. Dit kan op drie manieren:

  1. Bij een hard object, waar tegen afgezet wordt: buig de knie een klein beetje mee, zodra er contact met het object wordt gemaakt en strek het been dan krachtig uit, waarbij het lichaam schuin omhoog gestuwd wordt;
  2. Bij een tegenstander, waar tegen afgezet wordt: schop de voet hard uit en stuw het eigen lichaam schuin omhoog. Hiermee wordt de Stap in de lucht minder hoog, maar er worden wel twee doelen aangevallen;
  3. Bij een bondgenoot, waar tegen afgezet wordt: buig de knie mee, totdat de tegendruk van de bondgenoot voldoende is, strek het been dan krachtig, maar voorzichtig uit, waarbij het lichaam schuin omhoog gestuwd wordt.


Aanzet

Handtechniek: hef de vuist waarmee de aanval uitgevoerd gaat worden.

Voettechniek (halve draai, van de afzet af): gebruik de afzet om de afzetvoet onder het lichaam door te trekken.

Voettechniek (hele draai, naar de afzet toe): draai om de as, via de rugkant en hef de voet.

 


Aanval

Handtechniek: stoot de vuist uit, voer de slag of steek uit.

Voettechniek (halve draai, van de afzet af): schop de afzetvoet uit naar het doel (voorwaarts, zijwaarts of rondwaarts).

Voettechniek (hele draai, naar de afzet toe): zwiep de vrije voet in een volle cirkel en trek de tenen op, om met de hak te kunnen raken.


Vooral de Vuurmarck karavaan staat bekend om deze spectaculaire krijgsmethode, maar soms maken de Lege Plaatsen (vooral voor een beslissende slag) en de Pumbaar karavaan (voor hun vallende technieken) hier ook gebruik van.

 

Ook in Onze wereld wordt deze techniek wel eens gebruikt. Kijk hier een kort filmpje van een Stap in de lucht, uitgevoerd door een leerling in ITF Taekwon-Do (school: Sung Zang uit Groningen).

 

 

Hieronder nog een paar grote foto’s, gemaakt tijdens de Jinai Krijgskunstendag van Fantasy4All.