Karavaan der Lege Plaatsen

Wat er niet is, kan niet geraakt worden. De beslissende slag doordringt alle verdedigingen.

De karavaan der Lege Plaatsen is vrijwel onvindbaar voor wie haar zoekt. Daardoor heeft deze clan van de Jinai veel ongeluk en rampspoed weten te vermijden. De karavaan bestaat uit 32 fortwagens, elk bewoond en bestuurd door een Jinai familie.

De rondtrekkende krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin heeft een tijdlang de functie van Qu vervuld, nadat de vorige, Qu’San, zonder opvolger gestorven was. Sindsdien is hij op zoek naar een waardige krijger onder de leerlingen van de karavaan, die de taken van de Qu op zich kan nemen.


Verhalen

Lees meer over deze karavaan en over Lege Plaatsen leerlinge Lin Ci-jinĀ  in de verhalenserie Het boek van de Qu en Het pad van de Qu op Geekstijl (een leuke website voor fantasy, sciencefiction, games en comics). In deze verhalen worden technieken van de Lege Plaatsen karavaan beschreven en wordt de filosofie van de beslissende slag uitgewerkt.

UPDATE: luister ook het verhaal van Het boek van de Qu, compleet met geluidseffecten!


Karavaankrijgsstijl

De karavaan der Lege Plaatsen heeft bovenop de brede, krachtige basis van de Jinai krijgskunsten, zijn eigen technieken ontwikkeld in de lange tijd dat de karavaan al door de werelden trekt. De filosofie van deze stijl is samen te vatten in de tenet “Niet zijn waar de klap landt”. Want als je niet bent op de plek waar een aanval zich op richt, dan kun je niet geraakt worden. Deze karavaan richt zich op verbergen, ontwijken en terugslaan als dat nodig is. Lees hier meer!

Aanvalstechniek hand VII: Doorboren van het pantser (als beslissende slag uitgevoerd)


Dring dieper door in de achtergronden

Qu’Mar Ti-jin is nog niet zo lang de Qu en krijgsmeester van de karavaan der Lege Plaatsen. Hoe is hij daar terecht gekomen? Waar woont hij? Wat is zijn doel?

Lees hier meer over de achtergronden van de Karavaan der Lege Plaatsen!