Festivals, feesten en plechtigheden

De Jinai zijn een versplinterd volk, nomaden die opgesplitst zijn in veel verschillende karavanen. Ze zijn ooit voortgekomen uit Jinaigarh en de beslissing om wapens en magie af te zweren. Uit dat gezamenlijke verleden zijn een aantal tradities, zowel qua krijgskunst, als andere gebruiken overgebleven.

Ook de serieuze krijgers van de Jinai vieren af en toe feest. Alle karavanen staan (meer of minder uitgebreid) stil bij de volgende festiviteiten:

* het Festival van Vlammen: 20 februari (Onze Wereld)
* Feest der Heldendaden
* het Festijn van Eenheid

Daarnaast zijn er ook de meer stemmige plechtigheden, zoals:

* de week van de Testen van Moed
* de Dag van het Breken der Bruggen

Er zijn meer gelegenheden, maar die zijn niet algemeen voor alle Jinai, maar specifiek voor één bepaalde karavaan.