Technieken van alle Karavanen

De vechtstijlen van de Karavanen zijn ooit ontstaan uit één oerkrijgskunst: Jindonath. Daarom maakt elke Karavaan gebruik van een aantal basishoudingen, -technieken en -vormen. Daarnaast heeft elke Karavaan zijn eigen specialismen en specifieke schoppen, sprongen, tactieken en opvattingen.

 

Van simpele dingen als het maken van een vuist of een voorwaartse houding, tot de uitvoering van een gedraaide hielschop en een gesprongen schouderrol, alle Jinai en hun leerlingen voeren die op dezelfde manier uit, door alle werelden en Karavanen heen.

* Het maken van een vuist

* Het maken van een Jinai duim en angel

* De dubbelklappende opschop der Jinai

* Het vellen met de palm

* Breken van de fortificaties

Jinai vuist, een krachtig wapen in de Karavanen krijgskunst

De Jinaivuist, duim en angel


Tweede fase van de dubbelklappende opschop (uitstrekken)

Aanvalstechniek voet I: De dubbelklappende opschop der Jinai


 

 

Aanvalstechniek hand III: Het vellen met de palm


 

Aanvalstechniek voet IV: Breken van de fortificaties