Eerste Poort der Forten

Het basispatroon van de krijgsstijl van de karavaan der Forten wordt de Eerste Poort genoemd. In dit patroon worden de acht basisbewegingen van de karavaan geoefend, in een sterpatroon. Behalve vier gevechtshoudingen, worden er ook drie blok-series en twee blok-tegenaanvalcombinaties in dit patroon gevangen.

Het gehele patroon is samen te vatten in één figuur, met daaromheen de uitleg (in Oud Jinai beschreven).

Het patroon bestaat uit een begin en eindhouding en acht uitstappen, drie naar voren, drie naar achteren en twee (met tegenaanval) naar de zijkanten. Het patroon kent vele variaties, bijvoorbeeld geheel gewijd aan verdediging tegen magie, of tegen reusachtige tegenstanders, of tegen meerarmigen (zoals Ravana). Elke variatie krijgt een eigen naam, die vaak persoonlijk is.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de verschillende stappen en bewegingen.

Begonnen wordt met de Jinai groet: Jin Char Yu.

De beginhouding van de eerste poort is de eerste verdedigingshouding: de vuisten naast het hoofd, voeten op schouderbreedte, de knieën licht gebogen. Een toegestane afwijking is om in de neutrale Jinaihouding aan te nemen (de armen los op elkaar).

De eerste stap is met rechts naar achteren, waarbij een hoge dekking, de onderarmen horizontaal boven elkaar, de onderste voor het gezicht, de bovenste boven het hoofd, aangenomen wordt. Daarna terug naar de beginhouding.

De tweede stap is met links schuin naar achteren, waarbij een magiedekking, de onderarmen gekruist, met een magisterhand, aangenomen wordt. Daarna terug naar de beginhouding.

De derde stap is met rechts schuin naar achteren, waarbij een afdekking, de vingers over elkaar, enkel een driehoek openlatend, aangenomen wordt. Daarna terug naar de beginhouding.

De vierde stap volgt na een volledige draai, waarna met links naar voren gestapt wordt, waarbij twee lage blokken uitgevoerd worden. De vorm van de blokken is vrij en variabel. Daarna terug naar de beginhouding, gericht naar achteren.

De vijfde stap is met rechts schuin naar voren, waarbij twee midden blokken uitgevoerd worden. De vorm van de blokken is vrij en variabel. Daarna terug naar de beginhouding, gericht naar achteren.

De zesde stap is met links schuin naar voren, waarbij twee hoge blokken uitgevoerd worden. De vorm van de blokken is vrij en variabel. Daarna terug naar de beginhouding, gericht naar rechts, ten opzichte van de eerste houding.

De zevende stap is met rechts naar rechts, waarbij een serie blokken, gevolgd door twee handtechnieken uitgevoerd wordt. De vorm van de blokken en de handtechnieken is vrij en variabel. Daarna terug naar de beginhouding, gericht naar links ten opzichte van de eerste houding.

De achtste stap is met links naar links, waarbij een serie blokken, gevolgd door twee voettechnieken uitgevoerd wordt. De vorm van de blokken en de voettechnieken is vrij en variabel.

Daarna terug naar de beginhouding, gelijk aan de eerste houding.

Doorgaans wordt de Eerste Poort daarna in spiegelbeeld nogmaals uitgevoerd.

 

Tot slot volgt de Jinai groet: Jin Char Yu.