Karavanen

De Jinai zijn een oeroud krijgersvolk. Lang lang geleden besloten zij wapens en magie af te zweren en door de werelden te reizen, zonder een vast thuis. Het volk splitste zich in een groot aantal reisgezelschappen, die in de loop der tijd steeds hechter werden en zich meer en meer van elkaar begonnen te onderscheiden. Deze groepen reizen in Karavanen van zwaar gepantserde wagens, vaak met meerdere verdiepingen, getrokken door op mammoeten of neushoorns lijkende wezens.

Elke karavaan van de Jinai heeft zijn eigen specialismen, zijn eigen technieken en zijn eigen gewoonten. Maar elk van de Karavanen houdt zich aan een aantal basisregels… Zoals de titels, de stenen van het pad, de karavaankoorden en de banden van rang. Ook hebben alle karavanen een groot aantal technieken gemeen, die allemaal stammen uit de tijd dat de Jinai nog één groep was. Deze basiskrijgskunst heet Jindonath.

Zodra een leerling in de karavanen zijn eerste stap op het pad van de Qu heeft gezet, schenkt zijn of haar Qu hem of haar zowel een steen van het pad als karavaankoord.

In deze pagina’s worden vooralsnog drie karavanen nader toegelicht:

Vuurmarck: de thuiskaravaan van krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin. De stijl van deze karavaan is gericht op eerzaamheid, duidelijkheid en hulpvaardigheid. Ook wordt deze karavaan gekenmerkt door zijn vurigheid en explosiviteit.

Lege Plaatsen: de karavaan waar Qu’Mar tot voor kort de positie van Qu vervulde. Lin Ci-jin is één van zijn leerlingen, Siu is de zoon van de Xi (aanvoerder) van de karavaan. De Lege Plaatsen zorgen er altijd voor dat zij niet op de plek zijn waar de klap valt…

Forten: de karavaan die de verdediging en het beschermen tot kunst heeft verheven.

 

Daarnaast zijn de Serpentina, Pumbaar en Thar karavaan en de karavanen der Sterren en der Ringen bekend, maar voor de anderen zullen we moeten wachten tot de Jinai of Qu’Mar meer openheid van zaken geven…