Beslissende slag

Alle Jinai krijgsstijlen gaan uit van de stelling: beslecht elk conflict zo snel en doeltreffend mogelijk. Meer nog dan andere karavanen benadrukt de Lege Plaatsen stijl deze stelling en al lange tijd hanteren de Qu’s van deze karavaan de Beslissende slag doctrine. Deze doctrine gaat ervan uit dat in een gevecht één enkele techniek de beslissing kan en zelfs moet opleveren.

Ontwijken, rollen, zorgen dat je niet geraakt wordt: dat is de basis van de Lege Plaatsen stijl. Maar daar kan het niet bij blijven. Er zal uiteindelijk een tegenaanval ingezet moeten worden, als de aanvaller niet opgeeft.

Maar dat laatste alleen als dat ook de beslissing oplevert. Want een aanval trekt altijd de aandacht en als die aanval geen overtuigend succes heeft, dan is het moeilijk om weer te verdwijnen.

 

Strenge eisen

Er zijn vele technieken die gebruikt kunnen worden als een beslissende slag. Ze moeten voldoen aan een aantal strenge eisen, om effectief te zijn:

* het juiste lichaamswapen dient gekozen te worden: een elleboog, knie of hak als er extreme kracht uitgeoefend moet worden, meshand, tenen of een speervinger voor uitzonderlijke precisie;

* de techniek moet gericht zijn op een vitaal deel van de tegenstander. Hiervoor is anatomische kennis van het doelwit vereist. Een palm- of vuistslag naar het hoofd van een mens kan een excellente beslissende slag zijn, terwijl bij een trol of een halfmeisel deze techniek niets teweeg zal brengen;

* de techniek moet met voldoende kracht en snelheid uitgevoerd worden;

* het lichaam en de geest moeten volledig gespitst worden op uitvoering en doelwit.

 

Indien een techniek voldoet aan de eisen van een beslissende slag, dan kan daarmee in principe elk wezen uitgeschakeld worden.

Let op: dat betekent zeer zeker niet dat de tegenstander gedood wordt. Alleen in extreem geëscaleerde situaties kan het geoorloofd zijn om tot dodelijke actie over te gaan.

 

Een paar voorbeeldtechnieken die als beslissende slag kunnen worden gebruikt:

Eerder is al het Wijken voor de donderslag behandeld. Dat is een zeer effectieve optie voor een beslissende slag. Indien de donderslag uitgevoerd wordt naar het hoofd van een tovenaar, een zenuwknoop van een gherehnin of het sapstroompunt van een halfmeisel kan het voor onmiddellijke uitschakeling zorgen.

Dit is direct een mooie illustratie van de veelzijdigheid van de Beslissende slag doctrine: indien juist toegepast kan vrijwel elke techniek een beslissende slag zijn. Een simpele stoot, op het goede moment en met volledige intentie uitgevoerd, kan vrijwel elke tegenstander vellen. Vrijwel, want zoals een onvoorzichtige student van de Lege Plaatsen stijl zal ontdekken, zijn er uitzonderingen. Daarover later meer.

 


Tweede fase van de dubbelklappende opschop (uitstrekken)Een andere techniek die veelvuldig als Beslissende slag toegepast wordt, is de zeer eenvoudige, maar dus bijzonder effectieve dubbelklappende opschop. In tegenstelling tot populaire aannames, werkt deze techniek tegen alle geslachten, als er maar iets te raken is. Dus bij de meeste ondode wezens werkt deze techniek totaal niet en onzijdige creaturen zullen ook niet onder de indruk zijn.

 


De Lege Plaatsen student zal zich moeten verdiepen in de wezens waar hij of zij zich tegenover vindt. Hun zwakke plekken en bijzonderheden moeten bestudeerd worden. Daarnaast moet elke techniek scherpgevijld worden. Liever een vlijmscherpe steek, zonder één enkele schop, dan een spervuur aan makkelijk te doorstane slagen, trappen en stoten.

 

De Beslissende slag draait om focus en toewijding.