De Jinai groet

De Jinai dragen geen wapens en gebruiken geen magie.

Dat komt tot uitdrukking in hun formele begroeting, of Jin Char Yu. Die gaat als volgt:

 

– zet de voeten tegen elkaar, de tenen recht naar voren;

– strek het lichaam, hoofd recht en kijk de ander aan (tenzij er culturele redenen zijn om oogcontact te vermijden);

– de armen zijn naast het lichaam, een klein beetje naar voren, met de handpalmen open, naar de ander toe;

– buig het bovenlichaam ongeveer 25 graden naar voren en houd het oogcontact;

– zeg zonder intonatie: “Jin Char Yu” (De Jinai groeten u of Deze Jinai groet u);

– kom weer overeind en ontspan.

 

Oogcontact wordt gehouden, om openheid uit te stralen. De handpalmen worden open en vlak gehouden, om te laten zien dat de Jinai geen wapens draagt en geen magische gebaren maakt. Jin Char Yu wordt zonder intonatie uitgesproken om duidelijk te maken dat er geen toverspreuk begonnen wordt.

Toch is dit bepaald geen pacifistische houding. Vanuit de Jinai groet zijn een zeer groot aantal Jindonath bewegingen mogelijk. Er zijn zelfs aparte patronen en oefenreeksen om te verdedigen (en terug te slaan) vanuit de Jinai groet.

 

De groet wordt niet alleen bij begroeting van andere Jinai en mensen en wezens waarmee vriendschappelijke of neutrale relaties onderhouden worden, gebruikt, maar ook tijdens trainingssessies onderling.

Om veilig met elkaar te kunnen oefenen wordt niet alleen aan het begin van de training, maar ook bij partner- of groepsoefeningen naar elkaar gegroet. Dit is niet zozeer om te laten zien dat men ongewapend is (dat spreekt voor Jinai vanzelf), maar om te laten merken dat aandacht en concentratie aanwezig zijn en dat er veilig, constructief en hard (vaak met vol, maar gecontroleerd contact) getraind kan worden.

 

 

De neutrale, formele houding van een Jinai is met de handen ontspannen op de rug, of over elkaar geslagen voor de borst (niet gekruist, maar over elkaar heen gelegd, zodat snel verdedigende bewegingen gemaakt kunnen worden).

Deze houding wordt voornamelijk in onzekere situaties, waar een krijgshouding ongepast zou zijn, of in formele situaties gebruikt.

Ook voor deze houdingen bestaan oefen- en stijlpatronen.