Rangen en standen

De karavanen der Jinai gebruiken in grote lijnen allemaal dezelfde rangordes en aanduidingen daarvan. Deze zijn allemaal gebaseerd op de basiskrijgskunst die alle karavanen gemeen hebben: Jindonath. De bekendste titels zijn die van Qu en krijgsmeester, maar er zijn er veel meer. De zwarte band van de krijgsmeester spreekt tot de verbeelding, maar ook in de rangaanduiding zijn vele varianten.

Diploma

Als een leerling in de krijgskunsten der Jinai begint, krijgt hij of zij een diploma uitgereikt. Dat diploma is een manier om bij te houden hoeveel training een leerling al gehad heeft. Het basisdiploma heeft vijftien aftekenvelden. Bij de eerste training wordt de eerste ingevuld. Bij vijf gevolgde workshops wordt een hoofdband (zie ook onder) uitgereikt en bij vijftien volgt een nieuw diploma en krijgt de leerling de rang Si.

Stenen van het Pad

Elke leerling van elke karavaan krijgsstijl krijgt van zijn Qu of krijgsmeester een steen uitgereikt. Deze stenen zijn door de Qu zelf verzameld, langs het pad van de karavaan. Elke steen wordt door hem of haar persoonlijk beschilderd met een teken van de Jinai, in de kleur van de karavaan. Deze steen fungeert als anker, van waaraf de weg over het Pad van de Qu begonnen wordt. De leerling dient altijd in gedachten te houden waar hij of zij was en hoe het met hem of haar gesteld was, toen de steen uitgereikt werd.

Er zijn vele karavanen en vele kleuren. Drie voorbeelden: Vuurmarck schrijft rood, De Forten kalligraferen in het grijs en de Lege Plaatsen schilderen blauw.

Titels

De krijgskunsten van de Jinai Karavanen kennen vele rangen en standen. De hoogste titel is die van krijgsheer. Echter, al sinds zolang de Jinai zich kunnen herinneren is er geen krijgsheer meer benoemd. Daarna volgt de krijgsmeester. Daarvan zijn er slechts enkele, de meeste erg oud. Elke karavaan kent zijn eigen meesters van de krijgskunst, met de titel Qu. Als iemand die titel verkrijgt (door het volbrengen van de test van de Qu) wordt het woordje onderdeel van zijn of haar naam. Onder de rang van Qu zijn nog vele rangen en standen.

Koorden en (hoofd)banden

Alle ingewijden in de Jinai krijgskunst dragen het koord van de karavanen waarin zij studeren om de rechter pols geknoopt. Het koord symboliseert de verbintenis met de krijgsstijl van die Karavaan en de Qu die het koord geknoopt heeft.
Een Karavaan krijger die de eerste test doorstaat mag een hoofdband in de kleur van zijn karavaan dragen. In onze wereld zijn dat er ook al een aantal!
Een Qu draagt een band in de kleur van zijn karavaan, het koord van zijn karavaan (en eventuele andere karavanen die hij beheerst) om de band geknoopt.
Een krijgsmeester draagt een zwarte band, met daaromheen de koorden van de karavanen die hij beheerst geknoopt.
Een krijgsheer draagt een rode band, de kleur van drakenvuur, met een zwarte streep in het midden.