Wezens van Varhaj – de spinmeisel

Varhaj is een woeste wereld, zonder grote koninkrijken en slechts kleine georganiseerde samenlevingen. Wel leven er veel verschillende wezens. Knorrende Suifa, woeste horden gherehnin (ook wel zwijnenruiters genoemd), de blauwhuidige halfmensen van Cyaans stam, Matermeisels en hun kiemen bevolken de kronkelboomwouden onder de geringde maan.

 

Achtergrond

De spinmeisel behoort tot een mobiele plantensoort, die de naam draagt van de intelligente moederplant: de Matermeisel. Meisels komen vooral voor in de kronkelboomwouden van Varhaj.

Spinmeisels zijn de meest ontwikkelde en grootste vorm van meisels, afgezien van de Matermeisel zelf. Ze zijn de verdedigers en, indien het zo uitkomt, het voorstadium van een nieuwe moederplant. Er bestaat discussie over de vraag of het vruchten, kiemen of volledig zelfstandige planten zijn.

Ze lijken op de rozetten van enorme vetplanten, lopend op een variabel aantal stengels. Hun lichaam heeft de vorm van een afgeplatte bol en is bedekt met rode tot groene of zelfs blauwe schubben van uitgehard plantaardig materiaal. Hun buiken bestaan uit harde ribbels, waarvan een groot aantal zich ontwikkeld hebben tot snavelachtige bekken, die uit de buik puilen als een nest hongerige kuikens. Beten daarvan snijden dwars door huid en zelfs pantsers. Een spinmeisel laat zich het liefst naar beneden op zijn vijand vallen, terwijl de bekken keer op keer toehappen. Dat is hun gevaarlijkste aanval, dus zorg er voor dat je nooit onder een spinmeisel terecht komt.

Alle spinmeisels staan onder controle van de Matermeisel die hen heeft laten kiemen. Het is dus zeer afhankelijk van de instelling en gemoedstoestand van de moederplant hoe een spinmeisel reageert op een reiziger. Er zijn vreedzame Matermeisels bekend, zoals die van de Tuinen van Cyaan, maar ook bijzonder agressieve, zoals de moederplanten der gherehnin hordes.

Ook de manier van bewegen en de tactiek van spinmeisels hangt af van hun Matermeisel. Spinmeisels van Cyaan bewaken de Tuinen en zullen zich dus tegen vreedzame bezoekers niet agressief opstellen. Wilde spinmeisels van laag-intelligente of agressieve Matermeisels zullen eerder aanvallen. De meisels van de Bottenbijtershorde treden zelfs op als georganiseerde troepen, waarbij de spinmeisels als strijdrossen voor de gherehnin fungeren.

 

Tactiek – Verdediging

Als een spinmeisel agressief is, is het verstandig om met gebruikmaking van het terrein (of een Lege Plaatsen camouflagetechniek) afstand te creëren en een andere route te zoeken.

Omdat de aanvallen van een spinmeisel anders zijn dan die van andere wezens, werken vele blokken niet optimaal en zijn dekkingen niet voldoende effectief, zeker op de langere termijn. Als er toch geblokt moet worden, gebruik dan liefst harde weringen, die ook de meisel schaden. Fortentechnieken zoals de Armschaar en de Poeunvuist werken ook goed. Indien de verdediger bekend is met de Stijl der Sterren, dan worden ook wel technieken uit de Verwoestingserie aangeraden.

Is terugtrekken niet mogelijk of is een confrontatie om andere redenen niet te ontlopen, dan is een aanval waarmee de spinmeisel snel uitgeschakeld wordt de aangewezen stap op het pad. De reden hiervoor is dat een spinmeisel niet op zal geven, de achtervolging niet zal staken en geen acht zal slaan op argumenten, tenzij zijn Matermeisel dat beveelt.

 

Tactiek – Aanval

Als opening zijn ronde technieken met veel impact (zwaaischop met de scheen, zoals de Zombieknakker, maar dan hoger) het meest geschikt om een spinmeisel te vertragen of zelfs uit te schakelen. Een geknakte stengel kan zich wel herstellen, maar dat kost tijd. Op minder dan drie stengels kan een spinmeisel niet staan.

Als het niet lukt de spinmeisel te immobiliseren met schoppen naar de stengels, dan is het wellicht mogelijk om het wezen uit balans te brengen en te werpen, al zijn de meeste spinmeisels daar te omvangrijk voor en is het risico dat de uitvoerder van zo’n actie onder de buik en binnen het bereik van de bekken komt te groot. Dat is zelfs voor een Qu niet aan te raden.

Beter is het dan om de aanvallen op het lichaam te richten. Alleen zware, doordringende technieken zullen effect hebben, zoals rechte schoppen (bijvoorbeeld een variant op Breken van de fortificaties) of elleboogtechnieken.

Afhankelijk van de grootte van de spinmeisel dienen die gesprongen of zelfs vliegend uitgevoerd te worden. Voor dat laatste wordt de Stap in de lucht techniek aangeraden. De ultieme techniek tegen een spinmeisel blijft natuurlijk de Vliegende verwoester, uit de Vuurmarck traditie (liefst twee of drievoudig of dubbelvoetig).

Qu’Mar Ti-jin zet een Vliegende verwoester in tegen een spinmeisel

 

De spinmeisel op rapport:

Wereld: Varhaj

Vorm: afgeplatte bol van plantaardige schubben, staande op zes tot vijftien stengels

Grootte: tussen twee en vier meter hoog (stengels anderhalf tot drie meter hoog)

Gewicht: 40 tot 250 kilogram

Kwetsbare plekken: stengels zijn knakbaar, lichaam is taai, maar met voldoende kracht te kraken

Intelligentie: laag, op afstand gecontroleerd

Aanval: stengelslagen en –schoppen, beten van de bekken aan de onderzijde

Beste technieken: stengels: ronde schoppen, lichaam: schoppen met hoge schokwaarde.

Gevaarsniveau: 8

Alle spinmeiseltekeningen zijn gemaakt door Remco Nieboer, een geweldige concepttekenaar, illustrator en kunstenaar.