De Moot

De Moot is een enorme rivier van lava, waarvan de overkant door trillende lucht en verstikkende aswolken verhuld wordt. Zelfs draken en griffioenen wagen de oversteek niet. Alleen de mytische vuurwyrm en wezens zoals de magmatakels kunnen in De Moot overleven. De vurige rivier stroomt door meerdere werelden, waaronder Ravana en Shimeph.

 

De ringen ontleed

De onderzoeksmagiër Kasabah poneert in zijn foliant “De ringen ontleed” de stelling dat De Moot één van de ringen der werelden is. Veel bijval heeft zijn theorie niet gekregen, vooral omdat de rivier niet te bevaren is en dus zijn precieze stroomgebied niet is te controleren.

Wel zeker is dat aan de andere kant van De Moot het legendarische rijk van de oude Jinai ligt: Jinaigarh. Niemand heeft ooit succesvol gepoogd Jinaigarh te bereiken door De Moot over te steken, anders dan door de vier oude toegangen.

Volgens “De ringen ontleed” stroomt de rivier van oost naar west. Kasabah onthult niet hoe hij dat vastgesteld heeft. Voor de normale bezoeker is het niet te zien, omdat langdurig naar de lavastroom kijken onherroepelijk schade aan de ogen oplevert. Kasabah schat de breedte van De Moot op drieëneenkwart Dosali-mijl (zoals gemeten van de top van de schouwtoren), maar zelfs hij waagt zich niet aan een opmerking over de diepte. De vuurwyrmen zijn onbenaderbaar en magmatakels bedienen zich niet van taal, dus meer informatie is niet beschikbaar.

 

Betekenis voor de werelden

De Moot is een harde grens. Geen sterveling is ooit de rivier overgestoken. En toch overspanden de bruggen van de oude Jinai de dodelijke lava. Wat dat betekent en hoe dat mogelijk was, is onderwerp van veel discussie en legendevorming, maar in de karavanen van de Jinai is het een taboe-onderwerp.

De oevers van De Moot zijn in alle werelden waar de rivier doorheen vloeit vervuild met as en onvruchtbaar door de hitte. Wat verder van de verzengende stroom, waar de as wel neerdaalt, maar de hitte niet reikt, is er grote potentie voor landbouw. Voornamelijk zwammen, doornappels en bloedmeloenen tieren welig in de asvelden. De Ravana stad Sinter overleeft voornamelijk op de rijke oogsten van grauwhoedzwam. De Sinterse variant wordt als een delicatesse beschouwd door gastronomen die geen moeite hebben met de legende dat de asregens bestaan uit de verbrande overblijfselen van de vijanden van de oude Jinai.

Meerdere koninkrijken, vrijsteden en volkeren uit verschillende werelden hebben zich verbonden in het onstabiele samenwerkingsverband dat wel de Gloeiende Schakel wordt genoemd. Zo heeft Shimeph bijvoorbeeld een ambassade in Sinter en helpen haar lichtspinnen met het beheer van de landerijen in Noord Ravana.