De boeken van de Qu

In het boek van de Qu tekent elke meester van een karavaankrijgskunst zijn eigen ervaringen, technieken, krijgsinzichten en verhalen op. De boeken van de Qu vormen een bundeling van verhalen, technieken, monsterbeschrijvingen, trainingsmethoden en wereldbeschrijvingen.

De boeken van de Qu die in onze wereld uitgebracht gaan worden, zijn rijk geïllustreerde zelfverdedigingsgidsen voor de fantastische werelden, samengesteld door schrijver Martijn Lindeboom, met hulp van krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin en kunstenaar Remco Nieboer.

 

In de boeken kun je lezen over:

* monsters (wat kun je doen tegen bijvoorbeeld halfmeisels, ravanademonen, gherehnin en draken?);

* techniek (voor welke situarie is de de Dubbelklappende opschop van de Jinai geschikt en wanneer kun je beter de Techniek der lege plaatsen toepassen?);

* oefeningen (hoe kun je die Beslissende Slag het beste trainen?);

* karavaan (welke vaardigheden passen het beste bij een situatie? Die van de verdedigende karavaan der Forten? Of toch die van de slinkse karavaan der Lege Plaatsen?);

* wereld (waar kom je welke wezens tegen en wat kun je doen om je te beschermen?).

Verder bevat elk Boek van de Qu een verhaal over de belevenissen van krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin. Bij het boek hoort een toepasselijk voorwerp, zoals een amulet, een sleutel of een ring.

 

Voor elk monster en elke tegenstander is een manier te bedenken om hem, haar of het te verslaan. Dat kunnen losse technieken zijn, maar ook combinaties daarvan, of zelfs hele tactieken of strategieën, gecombineerd met ontwijken, gebruik van de omgeving, inspelen op sterkten en zwakten…

De boeken van de Qu worden een onontbeerlijke handleiding om je bezoek aan de werelden van de fantasie te overleven!
In de loop van de tijd, totdat  De boeken van de Qu gepubliceerd worden, zullen hier, in de Werelden en in de Karavanen stukken en fragmenten uit het boek openbaar gemaakt worden.