Qu’Mar en Sissh de hagedisman

Zoals iedereen wel weet: het is niet bepaald veilig in de werelden van Verbeelding. Eind vorig jaar kwam Qu’Mar, op weg terug van de zeer geslaagde Fanatic workshops, terecht in de moerassen van Cuhl-aggeth. Een beruchte streek door alle krokodillen, vliegende slangen en raptorrielen die altijd op zoek naar onoplettende prooi. Maar vooral gevaarlijk omdat […]

Nieuwe Jinai techniek: de Beslissende slag

Deze week en nieuwe techniek uit de karavaan der Lege Plaatsen: de Beslissende slag. Vele slagen, schoppen en stoten kunnen gebruikt worden om deze toepassing uit te voeren. De Beslissende slag doctrine stelt strenge eisen aan zijn uitvoering. Precisie, kennis, kracht en snelheid zijn onder andere van belang voor het succesvol uitvoeren van deze techniek.

Beelden van de Jinai krijgskunstentraining in Bavel

Tijdens het Fantasy4All zomerkamp heeft Qu’Mar Ti-jin een Jinai krijgskunstentraining gegeven aan 28 enthousiaste deelnemers. De foto’s daarvan staan zijn nu allemaal hier te zien. Dit was een uitgebreider training dan de normale cursussen zelfverdediging, met meer aandacht voor specifieke karavaantechnieken. Vooral

Elke week een nieuwe Jinai techniek!

Vanaf nu verschijnt er elke week een nieuwe Jinai techniek op deze site. Elke techniek wordt door krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin uitgelegd en geïllustreerd met foto’s, tekeningen en filmpjes. In het hoofdstuk Karavanen van deze website tref je al een aantal basisbeginselen en -technieken aan. Die worden nu verder aangevuld (met technieken die alle karavanen gebruiken) […]