Nieuwe Jinai techniek: de Beslissende slag

Deze week en nieuwe techniek uit de karavaan der Lege Plaatsen: de Beslissende slag. Vele slagen, schoppen en stoten kunnen gebruikt worden om deze toepassing uit te voeren. De Beslissende slag doctrine stelt strenge eisen aan zijn uitvoering. Precisie, kennis, kracht en snelheid zijn onder andere van belang voor het succesvol uitvoeren van deze techniek.

Elke week een nieuwe Jinai techniek!

Vanaf nu verschijnt er elke week een nieuwe Jinai techniek op deze site. Elke techniek wordt door krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin uitgelegd en ge√Įllustreerd met foto’s, tekeningen en filmpjes. In het hoofdstuk Karavanen van deze website tref je al een aantal basisbeginselen en -technieken aan. Die worden nu verder aangevuld (met technieken die alle karavanen gebruiken) […]