Gerichte fluistering

Een andere opvallende techniek is die van het gericht fluisteren. De beoefenaren van de Lege Plaatsen karavaanstijl zijn in staat om voor anderen onhoorbaar met elkaar te communiceren door op een speciale manier te fluisteren. De geluidsgolven van hun spraak zijn zo gericht, dat ze enkel hun doelwit(ten) bereiken. Staat iemand buiten de lijn van de fluistering, dan hoort diegene niets van de conversatie.

 

De Lege Plaatsen gaan uit van de stelling: wat er niet is, kan niet geraakt worden. Verbergen, ontwijken, met de omgeving versmelten, zijn dan ook favoriete tactieken. Soms is het nodig om met elkaar te overleggen in verborgen situaties. Uit eerdere systemen van communicatie, zoals met dierengeluiden, gebaren, kliksignalen (die door sommige karavanen nog steeds wel gebruikt worden) is de gerichte fluistering ontstaan. Dit is een vocalisatietechniek, waarbij de geluidsgolven van de fluistering in een rechte, dunne lijn naar een doelwit gestuurd worden. Alleen het doelwit kan de boodschap horen. Maar let op: als de rechte lijn doorbroken wordt, bijvoorbeeld doordat een vijand er tussen stapt, dan hoort juist diegene wat er gefluisterd wordt. Goed opletten dus!Binnenkort meer over de gerichte fluistering op de website.