Bergen van smaragd, luchten van saffier

Om alvast een beetje in de stemming te komen voor de aanstaande Fantasy Fair in Elfia (19 t/m 21 april) verschijnen er de aankomende weken regelmatig oude en nieuwe Qu’Mar verhalen op deze website. We beginnen met een oude: een zogenaamd snipperverhaal met een prachtige illustratie van Remco Nieboer erbij. Het verhaal heet Bergen van […]

Manuscript De brandende krijger in tweede versie af!

Het manuscript van De brandende krijger, het boek over Qu’Mar, is weer een stap dichterbij voltooiing. De tweede, herschreven versie is af! Schrijver Martijn Lindeboom heeft de eerste versie helemaal herlezen en voorzien van aantekeningen en verbeteringen. Daarna heeft hij het boek nog een keer helemaal doorgewerkt. Er is flink gecorrigeerd, maar belangrijker: er is […]

Het laatste stuk van De brandende krijger

Auteur Martijn Lindeboom schrijft de laatste weken bijna exclusief aan De brandende krijger, het eerste boek over Qu’Mar Ti-jin. Inmiddels is hij begonnen aan het laatste grote stuk van het boek, waarin hoofdpersoon Harm en Qu’Mar het moeten opnemen tegen een schaduwslang, drie machtige krijgers én de vuurwyrm Schlachgur. Hiervoor zijn ze al in Varhaj […]

Jinai krijgers op Conquest of Mythodea

Twee van Qu’Mars leerlingen zijn onlangs afgereisd naar het gigantische evenement Conquest of Mythodea (bij Hannover), waar zo’n 8.000 Larpers bijeen komen. Vlak daarvoor waren zij nog bij FantasiaFest De Lindenhorst, waar ze hun rode hoofbanden ontvingen. Het gaat om Wou Ter-jin en Hes Ter-jin, die beide over meerdere identiteiten beschikken, zoals je in het […]

Het eerste Qu’Mar boek: De brandende krijger!

Nee, De brandende krijger is nog niet af. Maar het begint nu echt op te schieten. Het boek bestaat uit vijf delen, elk met een eigen bedoeling. Deel 1 t/m 3 zijn grotendeels af en delen 4 en 5 zijn gepland en geplot. Het centrale conflict is helemaal uitgewerkt en de fysieke en morele tegenstrevers […]