Het eerste Qu’Mar boek: De brandende krijger!

Nee, De brandende krijger is nog niet af. Maar het begint nu echt op te schieten. Het boek bestaat uit vijf delen, elk met een eigen bedoeling. Deel 1 t/m 3 zijn grotendeels af en delen 4 en 5 zijn gepland en geplot. Het centrale conflict is helemaal uitgewerkt en de fysieke en morele tegenstrevers […]

Fantastyval en FantasiaFest 2

Op Fantastyval zijn prachtige foto’s gemaakt door fotograaf Debbie van der Zande. Om een goed beeld van de cursussen te schetsen hebben we een heleboel van haar foto’s geselecteerd. Te veel om in één post op te nemen, vandaar dat hier de tweede serie, van de workshop van zondagmiddag, bijgevoegd is. Van FantasiaFest, twee weken […]

Fantastyval en FantasiaFest 1

In twee weken tijd heeft krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin twee keer Onze Wereld bezocht. Eerst was hij op Fantastyval in Wouwse Plantage (14 en 15 juli) en afgelopen weekend op FantasiaFest (28 en 29 juli). Hij heeft zes workshops zelfverdediging tegen fantasywezens en Jindonath gegeven, twee op Fantastyval (waar hij op zaterdag eerst de Weergoden moest […]

Bijzondere promotie tijdens FantasiaFest

Voor het eerst in Onze Wereld is er een krijger tot de rang van Si bevorderd! Dit is een mijlpaal in de fantastische krijgskunst Jindonath en een grote stap op het pad van de Qu. Tijdens FantasiaFest De Lindenhorst (in Schiphorst, bij Meppel) volgde Tessa haar vijftiende workshop bij krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin. Si’Tes Sa-jin, zoals […]

Twee nieuwe hoofdbandhouders bij Fantastyval!

Binnenkort volgt het volledige (foto)verslag van Fantastyval. Maar eerst heugelijk nieuws: tijdens de workshops van krijgsmeester Qu’Mar Ti-jin gedurende het Fantastyval werden twee nieuwe hoofdbanden omgebonden! Twee nieuwe veteranen in de Jindonath krijgskunst! Suz An-jin (Vuurmarck karavaan, rood) en Mi Chel-jin (Lege Plaatsen, blauw) kregen hun hoofdband omgeknoopt door de krijgsmeester.